tatsuo-miyajima-opere-su-carta-1995-2018-2019-2559.jpg

Tatsuo Miyajima, Installation view, Buchmann Lugano, 2019
Antonio Maniscalco
Tatsuo Miyajima
Installation view
Buchmann Lugano
2019