Razzle.jpg

Des Hughes, ‘Razzle’, 2013
Des Hughes
Razzle, 2013
Glasfaser, Eisenpulver, Nylonseil / fibreglass, iron powder, nylon string
25 (h) x 53 x 35 cm
9 3/4 x 20 3/4 x 13 3/4 in