MD_OhneTitel_1982_0.jpg

Martin Disler, ‘Ohne Titel’, 1982
Martin Disler
Ohne Titel, 1982
Tusche auf Papier
150 x 175 cm / 59 x 69 in