alberto-garutti-tatsuo-miyajima-14-artisti-via-crucis-madonna-dongero-carona-2018-2214.jpg

Alberto Garutti, Tatsuo Miyajima, Installation view, Buchmann Lugano, 2018
Alberto Garutti
Tatsuo Miyajima
Installation view
Buchmann Lugano
2018