14-artisti-via-crucis-madonna-dongero-carona-miki-tallone-detour-2018-2177.jpg

‘Miki Tallone, Detour’, 2018
Miki Tallone, Detour, 2018
Iron
290 (h) x 210 x 3 cm